Per 1 maart 2015 berekenen wij voor scholen de onderstaande tarieven (per school of locatie).

!! Met ingang van 01 juli 2018 worden de tarieven voor de gecomprimeerde cursus en de bijscholingen met  € 100,00   per cursusdag verhoogd
Tot 01 juli gelden voor boekingen onderstaande tarieven:      
Een gecomprimeerde cursus op uw locatie (12 pers.): € 1.500,00   per dag
Een na- of bijscholingsdag op uw locatie: € 1.350,00   per dag
     
       
Assistentie en supervisie ter plekke: € 100,00   per uur  (I)
Telefonische assistentie en supervisie,  
of per email: € 100,00   per uur  (II)
Vervoerskosten boven de 25 km € 0,60   per km.  (III)

     

 

  • ( I) Er wordt ten minste 1½ uur in rekening gebracht.
  • ( II) Vanaf 15 minuten en vervolgens per kwartier of deel daarvan.
  • (III) Kilometers op basis van enkelvoudige afstand volgens gangbare routeplanners.Elke workshop of cursus wordt door twee trainers gegeven. Voor de cursussen komen we naar de school toe en brengen gedurende één dag (ongeveer 6 uur excl. pauzes) de methode aan het team of een deel ervan over.
Alle tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.
Bij de cursus inbegrepen zijn werkboeken met uitgebreide documentatie en het kopieerrecht voor twee meegeleverde informatie brochures over de No Blame methode; één voor de ouders en één voor de leerlingen.
Na een cursus kan men gedurende een jaar gratis gebruik maken van maximaal één uur supervisie.
Voor scholengemeenschappen met meerdere locaties, schoolverenigingen die bestaan uit meerdere (gefuseerde) scholen of scholen die zich als groep aanmelden zijn beperkte aanpassingen mogelijk. Neem daarvoor kontakt met ons op.

Voorwaarden:
Op al onze producten zijn onze algemene- en boekingsvoorwaarden van toepassing. Een verkorte versie vindt u hieronder. Voor de uitgebreide versie kunt u ons mailen.
Boekingen zijn definitief zodra ze door ons bevestigd zijn. Het volledig cursusbedrag dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus aan ons te zijn overgemaakt.
Bij annulering van de cursus tot vier weken voor aanvang wordt 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50,00 euro) in rekening gebracht voor administratieve kosten.
Bij annulering van de cursus tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van de cursus binnen 14 dagen voor aanvang wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
Bij aanvragen binnen drie weken voor aanvang van de workshop dient, na bevestiging van onze kant, de factuur per omgaande voldaan te worden.
Annulering kan per telefoon en dient schriftelijk (per post, e-mail ) bevestigd te worden.
De betalingsverplichting geldt vanaf onze schriftelijke bevestiging van de cursus aanvraag. Deze gaat meestal vergezeld van een factuur en inschrijfformulier.
De wijze waarop de cursussen worden gegeven staan kortweg beschreven in onze publicaties en op onze website onder <cursus info> . De informatie op de website is altijd leidend.
Bij de “basiscursus” toepassen van de No Blame methode is een uur supervisie inbegrepen. Hiervan kan gebruik worden gemaakt tot een jaar na de cursusdatum.

(bijgewerkt op 30-01-2018)