TrunkZoals eerder geschreven is het proefondervindelijk gebleken dat veel strategie├źn die gebruikt zijn om het gedrag van de pester te veranderen, niet effectief zijn. We kijken vaak naar de pester met gevoelens van boosheid en frustratie, en naar het slachtoffer met medelijden. Omdat school een verantwoordelijkheid heeft tegenover de kinderen en hun ouders, is het belangrijk dat accuraat en effectief gereageerd kan worden op pestgedrag. Dit betekent dat er een methode moet kunnen worden ingezet die werkelijk leidt tot resultaten: het pesten te laten ophouden. De No Blame methode wordt inmiddels met succes en op steeds grotere schaal, toegepast in Engeland, Zwitserland, Nieuw Zeeland en verschillende Zuid Amerikaanse landen. De aanpak is proefondervindelijk zeer effectief gebleken. Sommige onderzoeken in Engeland noemen succespercentages van +90%.(1) Waar de meeste andere methoden zich onderscheiden indien ze rond de 50% succesvol zijn, vinden wij dat we hier kunnen spreken van een revolutionaire ontwikkeling in de aanpak van pestgedrag. Dit verhaal klinkt erg mooi, bijna te mooi om waar te zijn. Dat kan voor sommigen een reden zijn er verder geen aandacht aan te hoeven besteden en dat is jammer. Dat deze aanpak misschien te mooi om waar te zijn lijkt, is namelijk niet iets waar wij wat aan kunnen of willen veranderen. Wij zijn bereid te laten zien dat we waarmaken wat we zeggen en we zijn er trots op dat we deze aanpak in Nederland kunnen aanbieden. We verwachten er veel mensen een groot plezier mee te kunnen doen.