Trunk

De No Blame methode is in essentie een aanpak om pesten te laten ophouden. Steeds meer scholen zijn zich de afgelopen jaren bewust geworden van het belang van preventie, maar omdat ongewenst gedrag nooit helemaal te voorkomen is, moet er ook een goed antwoord zijn op situaties waarbij preventie niet meer toereikend is. De No Blame aanpak is het effectieve antwoord dat nodig is; als aanvulling op het preventieve programma of als zelfstandig pestprotocol.

Jarenlange ervaring in onze therapie praktijk, alsook ons eigen ouderschap hebben ons er ten zeerste van doordrongen hoe belangrijk het is om pestgedrag aan de basis aan te pakken. In 2001 hebben we de No Blame aanpak, in overleg met de grondleggers en met collega's in andere Europese landen, vertaald, bewerkt en aangepast aan de Nederlandse situatie.

De methode is oplossingsgericht, werkt vanuit een niet straffend model en is toch (of volgens ons daarom) zeer effectief. Het is proefondervindelijk gebleken dat veel strategieën die gebruikt zijn om het gedrag van de pester te veranderen, niet effectief zijn. We kijken naar de pester over het algemeen met gevoelens van boosheid en frustratie, en naar het slachtoffer met medelijden. Vanuit deze betrokkenheid is het moeilijk om objectief en los van emoties te kijken naar wat er gebeurd. We laten ons door onze emoties meetrekken in het probleem en worden er zo in betrokken.
Als leerkrachten en/of opvoeders zou het beter zijn indien we met een beetje afstand konden bezien wat er gebeurt, om zodoende zonder emotionele betrokkenheid in te kunnen grijpen waar we gedrag tegenkomen dat we niet toelaatbaar vinden.

Omdat wij , als volwassenen, wel een verantwoordelijkheid hebben tegenover de kinderen om een veilige leeromgeving te scheppen, is het belangrijk dat we accuraat en effectief kunnen reageren op pestgedrag. Dit betekent dat we een methode moeten kunnen inzetten die werkelijk leidt tot resultaten, nl. het pesten te laten ophouden. Deze aanpak is er dus op gericht de leerkrachten en begeleiders gereedschap te geven om de leerlingen te helpen, de leerkrachten faciliteren de leerlingen om verandering tot stand te brengen.

Het doel van de cursussen die wij geven is: leerkrachten (en anderen die professioneel met groepen kinderen werken) kennis laten nemen en in de praktijk leren toepassen van de No Blame methode. Hierdoor kan op een effectieve manier ingegrepen worden bij pestgedrag onder scholieren, in de klas, rondom de school, onderweg van en naar school, maar uiteraard ook rondom de sportvelden, buurthuizen, etc.
Wat wij vaak zien gebeuren is dat mensen die een probleem niet kunnen oplossen, het probleem proberen te ontkennen of verkleinen. Wij zijn er van overtuigd dat dit gedrag er mede voor gezorgd heeft dat het veel scholen (nog) niet gelukt is echt effectief antipestbeleid te ontwikkelen. Vanuit No Blame Nederland hebben wij een krachtig aanbod voor iedereen die nog worstelt met het veiligheidsgevoel op hun school.

De No Blame aanpak is niet alleen een effectieve methode om pestgedrag aan te pakken. Wij voorzien hiermee ook in een simpel en effectief protocol, dat zelfstandig en/of geïntegreerd in een bestaand preventie protocol, gebruikt kan worden. Het inzetten van de No Blame methode leidt er bovendien toe dat de sfeer en het sociale klimaat in de klas en op het schoolplein duidelijk verbetert.

Wilt een en ander op papier nalezen, download dan hier de brochure. (U heeft om de folder te lezen Acrobat Reader nodig.) Mocht het niet lukken de folder te downloaden of te printen, stuur ons dan een mailtje en wij mailen u een exemplaar.

Indien u klachten heeft over onze cursus verzoeken wij u deze aan ons kenbaar te maken. Op verzoek (zie contactgegevens) kunnen wij u ook een formulier en een procedurebeschrijving toesturen.

Let op: No Blame is een beschermde merknaam. Het gebruik hiervan is aan strikte regels gebonden. Lees meer in de disclaimer.