Om scholen te begeleiden en te ondersteunen bij het kiezen van een goed anti-pestprogramma, heeft het ministerie van OCW het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd om een plan te maken voor beoordeling van anti-pestprogramma’s.
Een commissie heeft vervolgens 61 ingediende methoden onderzocht. Uit dit onderzoek concludeert de commissie vervolgens dat er 13 programma’s zijn die aan de gestelde criteria voldoen of bijna voldoen en 48 programma’s niet.  

De No Blame methode komt op geen van de lijsten voor, omdat de methode niet is beoordeeld. Hoewel No Blame Nederland wel was uitgenodigd om aan het voorbereidend traject mee te doen, bleek achteraf dat [volgens de onderzoekscommissie] de gegadigden zelf uit de media hadden moeten meekrijgen dat en wanneer het onderzoek zou plaatsvinden. Wij hebben die oproep gemist en zijn dus niet beoordeeld. Helaas heeft noch het ministerie, noch de kinderombudsman het nodig gevonden om te reageren op onze vraag of het tegenwoordig gewoonte is dat oproepen voor onderzoek in de media gedaan worden.

Eerder was er vanuit het ministerie van OCW een voorstel om scholen te verplichten alleen uit de goedgekeurde interventies te mogen kiezen. Deze verplichting is komen te vervallen, omdat zij strijdig is met de wet op vrijheid van onderwijs.

Met betrekking tot de effectiviteit van de No Blame aanpak verwijzen we graag naar artikelen en onderzoek elders op deze site.
Kijkt u daarvoor op IN DE MEDIA  ==> Artikelen en onderzoeken