Kids-Pieter Zandt scholengemeenschap. - 2004 -

Ervaringen van de werkgroep pesten.
We vonden het een fijne cursus. Ook waren onze eerste eigen ervaringen met deze methode positief. We besloten de methode dit cursusjaar uit te proberen en aan het einde de no blame te evalueren. Vanwege de eerste positieve ervaringen hebben we de nevenvestigingen erbij betrokken en zij hebben in mei deze cursus gevolgd.
De uitvoering van de no blame gebeurde in het begin met twee personen uit de werkgroep, daarna deden we het zelfstandig. Verbluffend waren de resultaten. Leerlingen, zelfs de grootste pester, droegen vaak heel goede ideen aan met als gevolg dat de gepeste zich prettiger ging voelen. Het pesten stopte. We hebben in dat cursusjaar 8 keer de no blame uitgevoerd. Bij een geval moest de no blame herhaald worden. De uitvoering was succesvol zodat we geen verdere maatregelen hoefden te nemen.

Communicatie naar andere docenten.
In mei 2004 hebben we de docenten van de 1e en 2e klassen ons protocol voorgelegd en de plaats van de no blame methode hierin. Ook hebben we een aantal stukjes uit de film van no blame laten zien. De collega's waren positief over deze methode. We hebben hen uitgelegd dat we het fijn zouden vinden wanneer ze volgend cursusjaar zelf deze methode gaan uitvoeren. De bedoeling is dan dat de eerste keren de uitvoering samen met een lid van de werkgroep wordt gedaan. De docenten stonden er positief tegenover. Ze gaven wel aan dat ze geschoold wilden worden in gespreksvaardigheden. Het trainen in gespreksvaardigheden zal worden meegenomen in de mentorentraining.

Evaluatie aan einde schooljaar 2003/2004.

We kwamen tot de conclusie dat we graag door wilden gaan met deze positieve methode. Het was zaak in het volgende schooljaar ook de andere docenten uit andere leerjaren kennis te laten maken met deze methode. We vonden het noodzakelijk dat de no blame methode werd opgenomen in het handboek " pesten" dat volgend schooljaar zou worden uitgedeeld.

Situatie schooljaar 2004/2005 hoofdvestiging Kampen.
Momenteel zijn er dit schooljaar al 10 pestgevallen via de no blame methode succesvol opgelost. De gevallen worden in een database bijgehouden. Dit gebeurt ook op de nevenvestigingen. Het handboek "pesten" is ook aan de meeste docenten uitgedeeld met daarin een beschrijving van de no blame. Dit schooljaar dient de uitvoering van de no blame methode geleidelijk door de mentoren overgenomen te worden. Dit geldt voor de mentoren in de meeste teams, behalve voor 3,4,5,6 HAVO/VWO. Hier moeten we eerst een bewustwordingsproces rondom het onderwerp pesten in gang zetten. De methode zal voor de betreffende docenten/mentoren nog een keer uitgelegd moeten worden en tevens geoefend moeten worden zodat we het pesten schoolbreed via de no blame aan kunnen pakken.
M. Beekman.

Hier volgen de ervaringen van de no blame methode op de nevenvestigingen van de Pieter Zandt.
Nevenvestiging Urk;
Vorig schooljaar is de no blame methode 2 keer uitgevoerd, dit schooljaar (2004/2005) 1 keer. Bij een geval is de methode herhaald. Het bleef oppassen en men moest erg op zijn hoede blijven. Bij de andere 2 gevallen waren de resultaten positief.
De methode werd uitgevoerd door een lid van het leerlinghulpteam (soort vertrouwenspersoon) die de cursus no blame had gevolgd. Hij vond de methode positief en prettig, no blame heeft iets heel moois. Hij deed de volgende uitspraak: " Bij de uitvoering van de no blame methode is het de kunst om zo'n groep te mobiliseren en ze erin te laten geloven wat je zegt." Hij had een kleine kanttekening m.b.t. toepassen van no blame bij LWO - klassen. Hij vroeg zich af of de methode zou werken. In een bepaald geval hebben ze getwijfeld de methode toe te passen en uiteindelijk toch gekozen voor de straffende methode. Maar de betreffende collega wil het zeker een keer proberen.

Nevenvestiging Staphorst.
In Staphorst werd de no blame ook uitgevoerd door een lid van het leerlinghulpteam en door een andere collega. Vorig schooljaar werd de methode 1 keer uitgevoerd, dit jaar 2 keer. Alle gevallen waren succesvol. De betreffende collega's gaven aan dat ze vooraf dachten dat het niet wat zou worden, maar de resultaten waren boven verwachting. Ook hier wordt de methode positief ervaren en wordt de methode helder gevonden.

Komende periode zal worden nagedacht hoe op alle vestigingen de mentoren kunnen worden gemobiliseerd om de methode uit te gaan oefenen.