class

Voorlichtingspresentatie

Wij bieden voor grote scholen en/of schoolgemeenschappen een voorlichtingspresentatie aan van een halve dag. Deze presentatie wordt alleen aangeboden in combinatie met ten minste twee boekingen voor de [gecomprimeerde] cursus toepassen van de No Blame aanpak. Deze workshop is bedoeld om teamleden die niet aan de cursus meedoen, maar wel in grote trekken willen weten waar het over gaat en hoe het werkt.

Op deze dag maak je kennis met het No Blame stappenplan. We besteden aandacht aan wat de methode onderscheidend maakt ten opzichte van andere methodes om pesten en/of ongewenst gedrag aan te pakken. We gaan ook in op het thema pesten en op valkuilen, voetangels en klemmen die je tot nu toe tegenkomt wanneer je pesten aan wilt pakken. We laten je, middels een documentaire, ook zien hoe de No Blame aanpak in de praktijk effectief toegepast wordt. Er is daarnaast ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aan het eind van deze workshop heb je dus inzicht in het stappenplan en weet je in welke situaties de toepassing ervan aan de orde is. Het maximaal aantal deelnemers is in overleg.

Herhalingscursus en training

Deze training is bedoeld als aanvulling op de cursus toepassen van de No Blame aanpak. De aandacht is daarom vooral gericht op een effectieve toepassing van de No Blame methode en de problemen die je daarin bent tegengekomen, of kan tegenkomen. Het doel van de dag is bijscholing en supervisie.

Op deze dag gaan we uit van eigen ervaringen van het team. We zullen onder andere een aantal casussen uit de schoolpraktijk bespreken.

We zullen ook de benodigde communicatieve vaardigheden, de valkuilen en hoe wel succesvol te zijn herhalen.

Scholen die een licentie voor het gebruik van de naam als “ erkende No Blame school” willen behouden, dienen elke drie jaar aan deze cursus deel te nemen.

Licentiëren

De No Blame aanpak werkt vanuit het principe van eigen verantwoordelijkheid van een groep om een probleem op te lossen. Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat leerkrachten en directies bij machte waren om zelf voor bijscholing en herhalingscursussen zorg te dragen.

Om toch tegemoet te komen aan een van de criteria waaraan volgens het ministerie van OCW, geformuleerd door het Nederlands Jeugdinstituut, een goed anti-pestprogramma moet voldoen, hebben wij een “opvolgprogramma” opgezet.

Scholen die zich hiervoor aanmelden moeten aan een aantal criteria gaan voldoen. De belangrijkste criteria gaan over het bijhouden van incidenten en resultaten en het waarborgen van het kennisniveau van het team. In ruil daarvoor kan een school zich een door ons officieel erkende No Blame school noemen en zal als zodanig vermeld worden op deze site. Een Licentie is drie jaar geldig, waarbij dus uiterlijk in het laatste jaar een herhalingstraject afgerond moet worden. De voorwaarden staan binnenkort op deze website uitgebreider beschreven.