classAls je aandacht wil besteden aan pestpreventie zal je ook een goede en curatieve aanpak nodig hebben om met pestsituaties om te gaan. De No Blame methode is een stappenplan om effectief en oplossingsgericht tegen pesten op te treden. De stappen lijken op zich simpel; in eerste instantie neem je het kind dat gepest wordt apart en bespreekt de problemen. Vervolgens wordt een groepje kinderen geformeerd die een steungroep vormen en gaan helpen en tenslotte kijk je na een week of twee wat er veranderd is. Zoals al op andere delen van de site staat vermeld, volstaat dit protocol in 90% van de aangepakte incidenten.
Om de stappen effectief toe te passen, vergt van de leerkracht echter een aparte communicatieve vaardigheid en een speciale houding ten opzichte van de leerlingen. Omdat het bij deze aanpak belangrijk is geen deel van het probleem te worden en omdat je een beroep doet op de leerlingen om het probleem op te lossen, is juist die vaardigheid essentieel voor het slagen van deze aanpak. Om te verduidelijken wat nu zo anders is in de No Blame aanpak, in welke situaties deze aanpak ingezet kan worden, welke vaardigheden nodig zijn en om deze aanpak goed over te brengen en aan te leren hebben wij onze [gecomprimeerde] cursus ontwikkeld. 
In de regel vinden de trainingen plaats op vrijdagen van 09:00 uur t/m ± 16:00 uur. Het is ook beperkt mogelijk cursussen op maat te maken voor organisaties die daar belangstelling voor hebben.